BANKING

  • JANGAN menerima pemindahan Bank Inter GIRO. Hantaran segera akan diterima.

  • Ahli-ahli digalakkan untuk menyimpan resit bank dan menulis nombor rujukan mereka pada setiap masa untuk tujuan pengesahan.

  • Pengeluaran hanya akan diluluskan dan dibebaskan ke akaun bank ahli yang mempunyai nama yang sama digunakan untuk mendaftar di ASIA777.

  • Jumlah pengeluaran melebihi MYR 10,000 akan mengambil masa yang lebih lama untuk diproses, dari mana-mana masa antara 10 minit hingga 24 jam.

  • Ahli mesti memenuhi syarat rollover bonus dan / atau syarat bonus sebelum pengeluaran.

  • 5 hingga 30 minit waktu pengeluaran hanya terpakai untuk pengeluaran cepat MYR 4,990 atau lebih rendah.

Payment Method: